Ek Muafiyet Sonuçları

Öğretmenlik Uygulaması Dersinden (Staj Dersi) Muaf Sayılan Öğrenciler

Ders Muafiyetleri ara sınavların yapılmış olması nedeniyle kurul tarafından onaylanmamıştır.