Ders Muafiyetleri

Ders muafiyeti yaptırmak isteyen öğrenciler muafiyet için gerekli belgeleri Atılım Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreterliğine 14 Kasım 2014 tarihine kadar bizzat getirerek, 0312 5868091 Nolu fax'a göndererek veya kargo yolu ile aşağıdaki adrese göndererek başvuruda bulunabilirler.

Muafiyet için:

Adres: Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Kızılcaşar Mahallesi, 06836, İncek/Ankara

Ders Muafiyeti İçin Gerekli Evraklar:

1-Dilekçe

2-Transkript

3-Ders İçerikleri

Pedagojik Formasyon Programında Yer Alan Dersler:

Birinci Dönem:

- Eğitim Bilimine Giriş (Uzaktan Eğitim)

- Öğretim İlke ve Yöntemleri (Uzaktan Eğitim)

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Uzaktan Eğitim)

- Eğitim Psikolojisi (Uzaktan Eğitim )

- Sınıf Yönetimi (Uzaktan Eğitim )

- Seçmeli Ders I (Uzaktan Eğitim )

- Seçmeli Ders II (Uzaktan Eğitim)

İkinci Dönem:

- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Yüz Yüze Eğitim)

- Özel Öğretim Yöntemleri (Yüz Yüze Eğitim)

- Öğretmenlik Uygulaması (Yüz Yüze Eğitim)

Staj Dersi Muafiyeti (En az 1 yıl öğretmenlik yapmış olanlar ve yapıyor olanlar)

1-Dilekçe

2-Hizmet Belgesi (İlçe Milli Eğitim’den veya çalışılan kurumdan alınabilir.)

3-SGK Hizmet Döküm Belgesi