2014-2015 Pedagojik Formasyon Programı Başvuruları

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon kayıtları başlamıştır. Programın birinci dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF ile birlikte uzaktan eğitim olarak yürütülecektir.

Başvuru Yapabilecekler

Programa Atılım Üniversitesi ve diğer üniversitelerin mezunları ve aşağıda belirtilen alanlarda 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve genel not ortalaması 2.00 ve üstünde olan öğrenciler başvurabilir.

Program Açılacak Alanlar

  • İngilizce
  • Matematik
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Tarih
  • Psikoloji,

Adayların Seçimi ve Kontenjan Dağılımı

Üniversitemize verilen 200 kişilik kontenjanın dağılımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır.

1) Kontenjanın en az %25’i mezunlar için ayrılacaktır.

2) Toplam kontenjanın %25’i Atılım Üniversitesi mezun ve lisans öğrencileri için ayrılacaktır, dolmaması durumunda diğer başvurular için kullanılacaktır.

3) Program açılan alanlara ayrılacak kontenjanlar, bu alanlara başvuru yoğunluğu dikkate alınarak belirlenecektir.

4) Başvuruların kontenjanlardan fazla olması durumunda, kayıt listeleri belirlenirken, her alan için;

Mezunlar için: Mezuniyet not ortalaması,

Lisans için: Onaylı lisans not durum belgesi (en az 2.00 olmalı ),

göz önünde bulundurularak sıralama yapılacaktır.

Dersler

Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilecek dersler YÖK USUL ve ESASLARI kapsamında açılmaktadır. YÖK tarafından belirlenen:

1) Teorik dersler (birinci dönemde) Uzaktan Eğitim Yoluyla, Anadolu Üniversitesi  Açık Öğretim Fakültesiyle birlikte yürütülecektir.

2) Uygulaması olan dersler (ikinci dönem), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri ile Öğretmenlik Uygulaması dersleri (ikinci dönemde Atılım Üniversitesinde) yüz yüze eğitimle yürütülecektir.

Buna göre Atılım  Üniversitesinde verilecek derslerin dönemlere göre dağılımları aşağıdaki gibidir.

Birinci Dönem:

- Eğitim Bilimine Giriş (Uzaktan Eğitim)

- Öğretim İlke ve Yöntemleri (Uzaktan Eğitim)

- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Uzaktan Eğitim)

- Eğitim Psikolojisi (Uzaktan Eğitim )

- Sınıf Yönetimi (Uzaktan Eğitim )

- Seçmeli Ders I (Uzaktan Eğitim )

- Seçmeli Ders II (Uzaktan Eğitim)

İkinci Dönem:

- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Yüz Yüze Eğitim)

- Özel Öğretim Yöntemleri (Yüz Yüze Eğitim)

- Öğretmenlik Uygulaması (Yüz Yüze Eğitim)

Planlanan akademik takvim en geç Kasım-Temmuz ayları arasında tamamlanacak şekildedir. Ayrıntılı akademik takvim daha sonra duyurulacaktır. Öğrencilerimizin kayıt durumuna göre oluşturulacak ders programları ve Anadolu Üniversitesi  AÖF ile iletişim duyuruları daha sonra ilan edilecektir.

Kayıtlar ve Programın Başlatılması

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yine bölümümüz web sayfasında ilan edilecek olup, kesin kayıt için başvuru formunun çıktısı ve istenen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ŞAHSEN başvuru yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile KAYIT başvuruları kabul edilmeyecektir.

Programa kayıt yaptıran öğrenciler için, yüz yüze yapılacak eğitimde derslere %70 devam zorunlu olup, Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü İşleyiş ve Eğitim-Öğretim Yönergesi hükümleri geçerlidir.

KAYITLAR

Listelerde adı olan adaylar için kayıt bilgileri aşağıdadır.

ÖN KAYIT

Başvurular : 16 Ekim-22 Ekim 2014 (saat 24:00’a kadar) internet üzerinden Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.

Kontenjanın dolmaması durumunda daha önceki başvurulara göre yedek listeler ve gerekli açıklamalar 24 Ekim 2014 günü ilan edilecektir.

Pedagojik Formasyon Programına ön kayıt ücreti 20 TL'dir. Bu ücretin aşağıdaki banka hesabına yatırılması ve makbuzun başvuru dosyası ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

Not: Başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru ücretinin iadesi hiç bir nedenle yapılmamaktadır.

Ücretin Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

DENİZBANK ANKARA TİCARİ MERKEZ ŞUBE

Hesap Numarası : 280 3832-368

IBAN : TR420013400000280383200080

Havale/EFT Örneği: “Adayın TC Kimlik Numarası, SOYADI, Adı” şeklinde olmalıdır. Karışıklığa sebebiyet vermemesi amacı ile öğrenci ad soyad bilgisi dışında (gönderene ait firma adı,anne,baba,kardeş adı v.s.gibi) ad belirtilmemelidir.

Örnek: 12345678901 DEMİR, Ahmet

ÖDEMELERİNİZİ ATM’den yapmayınız!

KESİN KAYIT

Tarih : 27-31 Ekim 2014

Gerekli belgeler:

a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir);

c. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi

d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

f. Öğrenim ücretinin belirlenen ilk taksitinin banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti:

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2050 TL olup iki eşit taksit halinde (1025 TL) ilk taksit kayıt olurken, ikinci taksit ise bahar dönemi başında alınacaktır. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında istenecektir.

Ücretin Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

DENİZBANK ANKARA TİCARİ MERKEZ ŞUBE

Hesap Numarası : 280 3832-368

IBAN : TR420013400000280383200080

Havale/EFT Örneği: “Adayın TC Kimlik Numarası, SOYADI, Adı” şeklinde olmalıdır. Karışıklığa sebebiyet vermemesi amacı ile öğrenci ad soyad bilgisi dışında (gönderene ait firma adı,anne,baba,kardeş adı v.s.gibi) ad belirtilmemelidir.

Örnek: 12345678901 DEMİR, Ahmet

ÖDEMELERİNİZİ ATM’den yapmayınız!

Kayıtlar Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ŞAHSEN başvuru ile yapılacaktır.

Pedagojik formasyona ilişkin tüm duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz.