Bölüm Amacı

Bölümümüz, Üniversitemiz vizyonunu temel  alarak disiplinler arası yaklaşımı esas almak, eğitim bilimleri alanında teorik  ve uygulamalı araştırmalarla eğitim ve öğretime katkıda bulunmak, üniversite tarafından kendisine verilecek formasyon sertifikası  ve diğer görevleri yerine getirmek  amacıyla 2011 yılında kurulmuş  ve bu tarihten bu yana  Pedagojik Formasyon Sertifika Programları düzenlemeye devam etmektedir.